Telesprzedaż

Oracle Sales Online to kontrola kosztów sprzedaży w terenie. System zestawia informacje o klientach i sprzedaży, co umożliwia zwiększenie liczby zawieranych transakcji i budowanie trwalszych więzi z klientem. Oracle Sales Online oferuje, zatem dostęp do informacji o sprzedaży i klientach, umożliwiając maksymalne wykorzystanie każdej okazji handlowej, prognozowanie i planowanie na podstawie globalnych prognoz sprzedaży w czasie rzeczywistym. Dla sprzedawców mobilnych moduł ten przewiduje funkcję Oracle Mobile Sales, która daje dostęp do Oracle Sales Online za pośrednictwem laptopów, palmtopów oraz bezprzewodowych urządzeń kieszonkowych. Dzięki Oracle Mobile Sales pracujący w terenie sprzedawcy uzyskują stały dostęp do wszystkich niezbędnych im informacji oraz łatwe w obsłudze aplikacje, przyspieszające procedurę zakupów.

Oracle Partners Online to pierwszy z modułów sytemu PRM (Partner Relationship Management), obsługującego przedsiębiorstwa i ich partnerów przed, w trakcie i po zakończeniu procesu sprzedaży. Obsługa ta rozpoczyna się od utworzenia profilu partnera i wyszukiwania okazji handlowych dla dostawcy. Z drugiej strony daje dostęp do informacji o najnowszych produktach oraz obsługę i sprzedaż w trybie online dla partnera. Oracle Partners Online będąc częścią zintegrowanego systemu EBS umożliwia korzystanie z danych gromadzonych w systemach CRM i ERP. Oracle Partners Online to udoskonalone metody tworzenia profili partnerów oraz wyszukiwania okazji do sprzedaży i minimalizacja kosztów zarządzania kanałem dystrybucyjnym, dzięki automatyzacji przepływu informacji.

Oracle Incentive Compensation to system zarządzania motywatorami. Umożliwia szybkie, łatwe i dokładne opracowywanie, zatwierdzanie i udostępnianie planów motywacji, a następnie śledzenie ich wydajności. Jest to narzędzie służące budowie motywatorów biznesowych w firmach o zasięgu globalnym w obszarach sprzedawców, partnerów, dilerów i klientów.

Oracle Collections to źródło informacji na temat zaległych należności, płatności, sporów i zobowiązań. Ułatwia szybką identyfikację klientów zalegających z płatnościami oraz zastosowanie prewencyjnych metod kontaktów w celu odzyskania jak największej części należnych pieniędzy.

Oracle Sales Intelligence stanowi infrastrukturę, umożliwiającą planowanie celów sprzedaży, mierzenie wyników a następnie porównywanie ich z zamierzonymi wielkościami. Moduł ułatwia podejmowanie decyzji pracownikom zajmującym się sprzedażą – od analityków i menedżerów, aż po członków Zarządu firmy.
Oracle Sales Intelligence dostarcza codziennie informacji o tym, co zostało i co ma być sprzedane oraz ile wyniosą koszty danej sprzedaży. Pomaga w szybszym wyszukiwaniu okazji handlowych i osiągnięciu przewagi nad konkurencją.

KONTRAKTY W USŁUGACH

Oracle Service Contracts (Zarządzanie kontraktami usługowymi) wspomaga przedsiębiorstwo w prowadzeniu działalności usługowej poprzez usprawnienie procesów tworzenia i przedłużania kontraktów z klientami. Moduł umożliwia zarządzanie umowami o świadczenie usług, rozliczanie tych umów oraz wspiera proces związany z ich kontynuacją.

Oracle Sales Contracts (Zarządzanie kontraktami sprzedaży) umożliwia zarządzanie wolumenem kontraktów rocznych, a także planowanie i realizację transakcji up-sell i cross-sell. Oracle Sales Contracts wspiera też proces tworzenia kontraktów i faktur, oraz perspektywiczne zarządzanie warunkami i postanowieniami umów. Korzyści związane z wdrożeniem tego modułu, to przede wszystkim skrócenie cykli negocjacji kontraktów sprzedaży dzięki automatyzacji prac nad umowami – między innymi poprzez definiowanie wytycznych dotyczących zgodności nowo tworzonych umów z warunkami i przepisami.

Oracle Rights Contracts (Kontrakty dotyczące praw własności intelektualnej) udostępnia zestaw narzędzi służących do zarządzania własnością intelektualną podczas działalności marketingowej i licencyjnej. Dzięki centralnemu katalogowi własności intelektualnej oraz integracji z zestawem aplikacji Oracle E-Business Suite, firma może szybko zidentyfikować i wyszukać wszelkie informacje dotyczące licencji i ewentualnych zobowiązań finansowych dotyczących tego obszaru. Oracle Rights Contracts umożliwia katalogowanie własności intelektualnej i zarządzanie zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z ich sprzedaży.

Oracle Contracts Intelligence (Analiza danych dotyczących kontraktów) to narzędzie, umożliwiające zestawianie danych o kontraktach przedsiębiorstwa w informację biznesową o wartości strategicznej. Wartością dodaną jest tu niewątpliwie integracja z aplikacjami Oracle Contracts, co umożliwia zarządzanie informacją w czasie rzeczywistym. Oracle Contracts Intelligence, to również możliwość szybkiego wglądu w umowy sprzedaży i umowy serwisowe oraz analizy przedłużania kontraktów przez klientów, wyliczanie zyskowności umów w rozbiciu na dostawców i produkty oraz tworzenie prognoz przychodów.

Oracle Project Contracts to unikalne narzędzie wspierające zarządzanie kontraktami zarówno o charakterze komercyjnym jak i zamówień rządowych. Narzędzie to pozwala zebrać w jednym miejscu informacje o planie działań, specyfikacji zaplanowanych prac, liście poddostawców i kontrahentów oraz kompleksowo zapanować nad korespondencją w obszarze zarządzania. Oracle Project Contracts, jako część aplikacji Oracle Projects zintegrowany jest oczywiście z pozostałymi elementami Oracle E-Business Suite takimi jak Oracle Financials, Oracle Supply Chain Management, Oracle Human Resources Management, Oracle Customer Relationship Management, Oracle Sales, Oracle Advanced Procurement oraz Oracle Collaboration Suite. Zebranie wszystkich tych danych pozwala prowadzić przedsięwzięcia naszej firmy ze znacznie większym poziomem zarządzania ryzykiem. Zmniejsza również koszty obsługi projektu i ułatwia proces nadzoru nad postępem prac.