Dlaczego my?

– innowacyjne wdrożenia ERP i BI
– zorientowanie na rachunkowość zarządczą
– analizy procesów wewnątrz organizacji
– integracja systemów
Oracle Partner Logo Badge

Produkty:

Systemy ERP

systemy zarządzania przedsiębiorstwem to oprogramowanie, które integruje wydziały, funkcje i procesy przedsiębiorstwa w jednym systemie komputerowym. System ERP operuje na jednej bazie danych i umożliwia wszystkim wydziałom dzielenie się informacją i komunikację.

Magazyny WMS

System obsługuje on takie funkcje, jak zarządzanie zapasami w magazynie, konfiguracja magazynu, analiza wydajności, tworzenie harmonogramów zadań, zaawansowane metody pobrań z magazynu oraz usługi zwiększające wartość produktów.

Business Intelligence

kompleksowy i w pełni zintegrowany produkt do analizy danych biznesowych przedsiębiorstwa oferujący pełną gamę funkcji: interaktywne kokpity, zapytania ad-hoc, powiadomienia i ostrzeżenia, raporty biznesowe, zarządzanie wskaźnikami wydajności i strategią.

Fusion Middleware

innowacyjne podejście do tworzenia aplikacji. Rozwiązanie to umożliwia firmom tworzenie i uruchamianie szybkich, inteligentnych aplikacji biznesowych dzięki nowoczesnym architekturom sprzętowym i programowym.

Systemy CRM

Oracle CRM to część zintegrowanego pakietu Oracle E-Business Suite, który umożliwia scentralizowane gromadzenie informacji o klientach i kontaktach odbywających się poprzez różnorodne kanały dostępu.

Przykład wdrożenia - paszportyzacja

Nasi klienci:

Buduj z nami
sukces swojej organizacji
Chcesz dowiedzieć się więcej?

Usługi

Realizujemy projekty wdrożeń  aplikacji wchodzących w skład Oracle E-Business Suite wykorzystując opracowaną przez Oracle metodykę AIM. Właściwiel zaplanowane prace wdrożeniowe są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu podczas implementacji systemu informatycznego.

Rozpatrujemy związki pomiędzy poszczególnymi elementami procesów gospodarczych, zarówno w skali makro, jak również w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji. Analiza ekonomiczna pozwala na stawianie diagnoz i ułatwia podejmowanie decyzji.

Pomagamy określić potrzeby informatyczne współcznych przedsiębiorstw, oraz dobrać właściwe oprogramowanie i infrastrukturą techniczną. Wymaga to szerokiej wiedzy biznesowej i komputerowej, a także obiektywnego spojrzenia na firmę, dlatego coraz więcej firm korzysta z takich usług.

Oferujemy tworzenie raportów na potrzeby zarządu firmy oraz dla wszystkich, którzy potrzebują dostępu do danych biznesowych, tworząc je w oparciu o narzędzia: Crystal Reports, Siebel Analytics, Oracle Discoverer, Access, Excel, Visual Basic.

Przeprowadzamy audyty informatyczne które są najlepszym posobem uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji co pozwala zoptymalizować zakupy i umożliwia administratorom szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie.

Wdrażamy nowoczesne platformy integrujące niezależne od siebie aplikacje, umożliwiając wymianę informacji między nimi, eliminując większość problemów związanych z wadliwym przepływem i brakiem spójności informacji w organizacjach. 

Organizujemy szkolenia i warszaty dedykowane wybranym produktom pozwalając na wykorzystanie ich pełnego potencjału. Szkolenia i warsztaty mogą być przygotowywane dla bardzo specjalistycznych tematów, opartych na naszym doświadczeniu.

Wykonujemy usługę Analizy procesów biznesowych między innymi w celu optymalizacji kosztów, doskonalenia jakości, wyboru systemu informatycznego wspierającego zarządzanie w przedsiębiorstwie (w tym systemu klasy ERP).

Świat biznesu nieustannie ewoluuje, dlatego choć dążenie organizacji do zysku pozostaje niezmienne, to droga do niego i narzędzia w niej pomagające też się zmieniają. Naszym klientom oferujemy również usługi niestandardowe, indiwidualne.