Zarządzanie Aktywami

Oracle Enterprise Asset Management (Zarządzanie Aktywami Przedsiębiorstwa) pozwala klientom na sprawne zarządzanie majątkiem produkcyjnym (trwałym) przedsiębiorstwa w całym jego cyklu życia oraz prowadzenie projektów inwestycyjnych. Umożliwia poprawę wykorzystania maszyn, urządzeń i narzędzi oraz zapewnia zgodność działań operacyjnych z obowiązującymi przepisami i zaleceniami w tym zakresie. Daje szansę optymalizacji działań związanych z wydajnością sprzętu, utylizacją majątku trwałego, co prowadzi do poprawy jakości i zyskowności produktów oraz zapewnienia terminowości dostaw.

Oracle Enterprise Asset Management (Oracle EAM) jest częścią Oracle E-Business Suite, zintegrowanego zbioru aplikacji do automatyzacji procesów biznesowych.

Oracle Enterprise Asset Management (Oracle EAM) wspiera zaawansowane strategie zarządzania aktywami ze względu na ich właściwości, profil działalności przedsiębiorstwa, oraz posiadane zasoby kadrowe. Oracle EAM zapewnia stosowanie najlepszych praktyk zarządzania i utrzymanie wysokiej jakości w odniesieniu do całości majątku, eliminuje nadmierne i zbyt długo zalegające zapasy, promuje ekologię, zwiększa bezpieczeństwo pracy, poprawia koordynację produkcji i utrzymywania jej harmonogramów, poprawia zarówno elastyczność jak i precyzję prowadzenia serwisu.
Skuteczne mierzenie efektywności dotyczącej działalności spółki oraz zbadanie wydajności jej majątku wymaga, aby dane dotyczące składu jej zasobów znajdowały się w jednym miejscu. Oracle EAM daje możliwość, aby dane dotyczące majątku znajdowały się w jednym miejscu gromadząc informacje między innymi o jego lokalizacji, przeprowadzonych remontach, leasingu, przydzielanych zadaniach, osobie odpowiedzialnej, właściwościach technicznych itp. Oracle EAM pozwala na zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z jednego zintegrowanego miejsca pracy zawierającego wizualną nawigację wspomagającą planowanie i przydział zadań w terenie, przetwarzanie wielu zadań służbowych jednocześnie, wspomaganie i planowanie prowadzenia prac konserwacyjnych posiadanych zasobów.
Nieskoordynowane zamówienia, brak przepływu informacji często prowadzą do sprowadzania przez przedsiębiorstwo zbyt wielkich ilość towaru i powodują tworzenie się zbędnych zapasów części zamiennych. Oracle EAM pomaga utrzymywać równowagę w przepustowości produkcyjnej z kosztami ogólnymi i zapewnia koordynację zamówień pozwalając na likwidację zbędnych zapasów oraz obniżenie koszów magazynowych.

System ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT obejmuje między innymi:

ewidencję obiektów technicznych,
gospodarkę remontową,
utrzymanie ruchu,
serwis.
Implementacja tych funkcjonalności pozwala m.in. na:

zarządzanie (a nie tylko ewidencję) posiadanym majątkiem trwałym,
minimalizowanie nieplanowanych przestojów (zapobieganie awariom, a nie tylko ich usuwanie),
poprawę ciągłości produkcji,
wydłużenie czasu życia maszyn, urządzeń oraz pozostałych zasobów,
optymalizację magazynów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych,
planowanie i analizę kosztów obsługi zasobów.
W dalszej kolejności przynosi to:

redukcję kosztów produkcji i wzrost zyskowności,
redukcję kosztów magazynowania/transportu poprzez lepsze wykorzystanie stanów magazynowych,
wzrost zdolności produkcyjnych i jakości,
wzrost długości życia urządzeń i wyposażenia,
zmniejszenie czasu przestoju,
redukcję kosztów napraw i awarii,
optymalizację stanów magazynowych,
poprawę zarządzania związaną z lepszą i szybszą informacją,
redukcję liczby wypadków i poprawę bezpieczeństwa,
poprawę jakości produktów finalnych i wymuszenie lepszej jakości dostaw,
minimalizację nakładów pracy związanych z obróbką dokumentów tradycyjnych.