Projektowanie raportów

W wielu organizacjach występuje problem dostarczania właściwych informacji we właściwym czasie i do właściwych osób – zarządu firmy lub pracowników merytorycznych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie i potrzebują dostępu do danych biznesowych rozproszonych w całej firmie i poza nią.

Tworzenie raportów jest dzisiaj jedną z najczęściej spotykanych czynności, wykonywanych przez użytkowników komputerów. Z tym trudnym i często kłopotliwym zajęciem zmagają się nie tylko menedżerowie i pracownicy wielkich międzynarodowych korporacji, ale również właściciele dużych i średnich firm czy wręcz indywidualni użytkownicy.

ABI-soft oferuje projektowanie i tworzenie raportów na potrzeby zarządu firmy oraz dla wszystkich, którzy potrzebują dostępu do danych biznesowych rozproszonych w całej firmie i poza nią, tworząc je w oparciu o narzędzia: Crystal Reports, Siebel Analytics, Oracle Discoverer, Access, Excel, Visual Basic.

ABI-soft projektując i tworząc raporty prowadzi jednocześnie analizę rynku i tym samym wspomaga kierownictwo firmy, przedstawicielstwo branży, lub innych zleceniodawców, poprzez wykonywanie (między innymi) niżej oferowanych czynności, bądź to o charakterze ciągłym (niezależnie od konkretnych zleceń czy zadań), bądź w ramach spełniania konkretnych zapotrzebowań klientów:

  1. Prowadzenie podstawowej analizy zebranych danych zgodnie z prostymi modelami i metodami analizy danych przeznaczonymi do analizy rynku
  2. Organizację wprowadzania oraz wstępne opracowanie danych w celu nadania im odpowiednich formatów umożliwiających prowadzanie dalszej analizy
  3. Projektowanie i prowadzenie gromadzenia danych o charakterze rutynowym w celu utworzenia zbiorów danych dla odpowiednio długich okresów czasu
  4. Wizualizację zgromadzonych danych przy pomocy podstawowych technik statystyki opisowej takich jak histogramy, wykresy słupkowe, wykresy rozrzutu, obliczanie podstawowych statystyk pozycyjnych i inne
  5. Opracowywanie raportów z podstawowych analiz (podsumowań, zestawień, wniosków, zaleceń), zarówno o charakterze okresowym (rutynowym), jak i dla badań prowadzonych na zlecenie lub jako zadanie służbowe
  6. Prowadzenie głębszych analiz dla bardziej skomplikowanych zagadnień, bądź w sytuacjach, w których brak jest jednoznacznych danych i opracowywanie odpowiednich okazjonalnych raportów
  7. Projektowanie analiz rynku o szczególnym znaczeniu dla wybranych segmentów i w określonych okresach czasu, jako bieżącej oferty komercyjnej, ale także jako wskazanie okazji lub ewentualnych pułapek rozwojowych
  8. Prowadzenie stałego monitoringu określonych segmentów rynku, stanowiących wybraną dziedzinę specjalizacji analityka rynku – a zwłaszcza notowanie istotnych zmian zachodzących w tych segmentach
  9. Dokonywanie korekt i sprawdzanie słuszności wyciągniętych poprzednio wniosków i formułowanych zaleceń na podstawie nowych danych

Wszystkie raporty stworzone przez ABI-soft oferują możliwość zapisania danych raportu w dowolnym z popularnych formatów danych. Nie ma, więc najmniejszego problemu by wyniki analizy danych zostały zapisane w postaci arkusza kalkulacyjnego Excell czy też dokumentu PDF.