Integracje systemów

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój ilości systemów informatycznych eksploatowanych w przedsiębiorstwach. Najczęściej są to niezależne od siebie aplikacje, realizujące konkretną funkcjonalność biznesową. Potrzeba wymiany danych pomiędzy nimi sprawia, że konieczne staje się wprowadzenie nowoczesnej platformy integracyjnej.

Usługa Integracji Systemów oferowana przez ABI-soft umożliwia przystosowanie infrastruktury IT do dynamicznych zmian rynku, eliminując większość problemów związanych z wadliwym przepływem i brakiem spójności informacji w przedsiębiorstwach. Obejmuje zarówno procesy biznesowe, jak i środowisko informatyczne organizacji. Optymalizuje koszty i czas ewentualnego dostosowania się przedsiębiorstwa do przyszłych zmian w otoczeniu gospodarczym podnosząc jego konkurencyjność

Usługi z grupy Integracja Systemów IT zapewniają:

 • Spójność danych i procesów
 • Wysoką elastyczność firmy w reakcji na nowe wyzwania i szanse rynkowe
 • Łatwość dostosowania infrastruktury IT w odpowiedzi na potrzeby biznesowe
 • Minimalizację zagrożeń przy wdrażaniu zmian w istniejącej infrastrukturze lub nowych systemów IT
 • Skrócenie czasu time-to-market w przedsiębiorstwie

Usługi z zakresu Integracji Systemów IT obejmują:

 • Integrację dowolnego zestawu systemów firmy między innymi: CRM, ERP, system billingowy
 • Integrację procesów biznesowych, w tym obsługi łańcuchów dostaw (SCM)
 • Spójność danych biznesowych klienta pochodzących z różnych systemów IT
 • Przygotowywanie standardów w obszarze IT dotyczących zmiany, utrzymania i rozwoju platformy lub systemów IT
 • Wdrażanie strategii informatyzacji bazującej na platformie integracyjnej
 • Szkolenia w ramach Integracji Systemów dedykowanych konkretnym potrzebom Klienta

ABI-soft postrzega zagadnienie integracji aplikacji jako problem biznesowy, w którym stosowana technologia lub rozwiązanie jest konsekwencją zdefiniowanych potrzeb, jak również dodatkowych korzyści, możliwych do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo. Stosowana przez ABI-soft metodologia prowadzenia projektu integracyjnego zakłada, że wybór rozwiązania i technologii powinien zostać dokonany na etapie analizy zdefiniowanego problemu, jak również całego jego otoczenia. W konsekwencji zaprojektowane rozwiązanie nie tylko pozwoli na obniżenie kosztów integracji kolejnych systemów, ale również na dobór takiego modelu, który da najwięcej korzyści biznesowych.

ABI-soft posiada zespół specjalistów, posiadających szeroką wiedzę z zagadnienia prowadzenia projektów integracyjnych. Jednocześnie ABI-soft posiada ekspertów, dysponujących szeroką wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, udokumentowaną wieloma wdrożeniami systemów informatycznych. Taki zespół jest w stanie spojrzeć zdecydowanie szerzej na postawiony problem integracji aplikacji, nie tylko przez pryzmat technologii, ale również korzyści funkcjonalnych czy biznesowych.