Wdrożenia

Usługi wdrożeniowe obejmują stworzenie architektury systemu, zaprojektowanie rozwiązania zgodnie z wymaganiami Klienta, a także zaplanowanie samego wdrożenia oraz usługi w zakresie rozwoju i optymalizacji systemu.

Zakres usług wdrożeniowych oferowanych przez ABI-soft obejmuje między innymi:

 • Przygotowanie i zaplanowanie wdrożenia,
 • Modyfikacje i zmiany,
 • Strojenie systemu,
 • Instalację oprogramowania,
 • Przeniesienie danych,
 • Kastomizacja oprogramowania,
 • Szkolenie do obsługi i administrowania,
 • Wdrożenie,
 • Nadzór nad początkiem eksploatacji.

Wdrożenie systemu
Wdrożenie informatycznego systemu wspierającego zarządzanie w przedsiębiorstwie posiada swoją specyfikę. Specyfika ta uzależniona jest od procesu, który ma zostać wzmocniony poprzez zastosowanie systemu informatycznego. Inaczej wdraża się systemy ERP (gdzie istotne są np. przepisy fiskalne, zasady księgowości zarówno fiskalnej jak i zarządczej), inaczej wdraża się systemy CRM, które obejmują relacje pracowników z Klientami. Jeszcze inaczej wdraża się systemy zarządzania informacją elektroniczną (EDM – Electronic Data Management). Specyfika wdrożenia zależy także od branży, w której działa firma i od jej wielkości. Istotnym elementem procesu implementacji oprogramowania jest jego kastomizacja. Polega ona na dostosowaniu systemu informatycznego do specyfiki przedsiębiorstwa i indywidualnych wymagań użytkowników. Obejmuje między innymi zmiany interfejsów umożliwiające osiągnięcie najwyższej ergonomii pracy, a także przygotowanie mechanizmów pozwalających na współpracę z innymi systemami.

ABI-soft realizuje projekty wdrożeń wchodzących w skład Aplikacji Oracle E-Business Suite wykorzystując metodykę AIM – Oracle Application Implementation Method (Metodyka wdrażania modułów Oracle eBusiness Suite). Odpowiednio zaplanowane prace wdrożeniowe są kluczowym czynnikiem sukcesu w projekcie implementacji systemu informatycznego. Plan musi obejmować czas, zasoby ludzkie i środki budżetowe niezbędne do realizacji kolejnych faz wdrożenia. ABI-soft przywiązuje szczególną wagę do sprawnej i fachowej realizacji projektów, stąd też duży nacisk, jaki firma kładzie na posiadanie jak najlepszego zespołu wdrożeniowego, oraz jakość dokumentacji powstającej w tracie wdrożenia.

Metodyka AIM wspiera proces wdrożenia wszystkich produktów rodziny Oracle eBusiness Suite, a więc aplikacje ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), Oracle Financial, Human Resources i inne.

Poniższy diagram przedstawia fazy i procesy AIM.

AIM

AIM wyróżnia następujące fazy wdrażania aplikacji:

 1. Definicja (Definicja Projektu i Definicja Wymagań),
 2. Analiza Operacyjna,
 3. Projekt Rozwiązania,
 4. Budowa,
 5. Przejście,
 6. Produkcja.

AIM wyróżnia również szereg procesów, które przebiegają w poprzek kolejnych faz realizacji projektu wdrożeniowego.
Te procesy to:

 1. Definicja Wymagań Biznesowych
 2. Mapowanie Wymagań Biznesowych
 3. Architektura Techniczna i Aplikacji
 4. Projektowanie i Budowa dodatkowych Modułów
 5. Konwersja Danych
 6. Dokumentacja
 7. Testy Biznesowe
 8. Testy Wydajnościowe
 9. Szkolenia
 10. Migracja