Doradztwo

Określenie potrzeb informatycznych współczesnego przedsiębiorstwa, dobór właściwego oprogramowania i infrastruktury technicznej, oraz potrzeb dzisiejszych i przyszłych wymaga coraz częściej szerokiej wiedzy biznesowej i komputerowej, a także obiektywnego spojrzenia na firmę. Bieżąca działalność nie pozwala często pracownikom na dobre poznanie rozwiązań dostępnych na rynku, oraz powoduje, że nie są w stanie obiektywnie ocenić procesów biznesowych, a tym samym określić faktycznych potrzeb swojej firmy. Dlatego też, coraz więcej firm korzysta z usług firm konsultingowych, przedsiębiorstw instalujących kompleksowo infrastrukturę technologiczną oraz specjalistów zewnętrznych wdrażających zintegrowane lub specjalizowane systemy informatyczne.

Oferta ABI-soft w zakresie doradztwa obejmuje dwa zasadnicze obszary:

Doradztwo w zakresie systemów informatycznych, oraz
Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rachunkowości zarządczej).
Bogate doświadczenie firmy w prowadzeniu projektów związanych z reorganizacją procesów biznesowych, doborem infrastruktury oraz systemów biznesowych sprawia, że ABI-soft może świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze związane z projektami informatycznymi na każdym etapie. Zakres tych usług jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi:

Doradztwo w zakresie informatycznego wsparcia finansów i księgowości, gospodarki materiałowej, planowania produkcji, zarządzania projektami, CRM i innych obszarów działalności przedsiębiorstwa,
Doradztwo w zakresie opracowywania strategii biznesowych – w tym określanie wizji, misji i celów gospodarczych,
Doradztwo w zakresie zarządzanie operacyjnego (w tym rachunkowości zarządczej, kontrolingu),
Doradztwo w zakresie wyboru i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania,
Doradztwo w zakresie przygotowania polityki i procedur bezpieczeństwa firmy,
Doradztwo w zakresie przygotowania procedur postępowania w przypadku sytuacji awaryjnych,
Doradztwo w zakresie modernizacji i rozszerzenia funkcjonalności eksploatowanego systemu informatycznego.
Doradztwo w zakresie opracowania strategii informatyzacji,
Doradztwo w zakresie modelowania struktur organizacyjnych,
Doradztwo w zakresie modelowania i organizowania obiegu informacji i dokumentów,
Doradztwo w zakresie analizy procesów biznesowych,
Doradztwo w zakresie organizacji i wspomagania wdrażania rachunku kosztów, controllingu i zarządzania kosztami działań.
PONADTO OFERUJEMY:

Tworzenie infrastruktury informatycznej:

Analiza potrzeb firmy zarówno sprzętowych, jak i konsulting w zakresie doboru oprogramowania,
Kompleksowe instalacje sieci zarówno logicznych jak i elektrycznych,
Zakupy urządzeń i oprogramowania, przy uwzględnieniu najkorzystniejszych ofert (serwery HP i Lenovo, oprogramowanie systemowe: Linux, Unix i Windows NT),
Tworzenie oprogramowania na zamówienie w przypadku, gdy na rynku nie ma oprogramowania spełniającego Państwa wymagania.
Wdrożenie systemu informatycznego i kultury informatycznej wśród użytkowników:

Wdrożenia polityki bezpieczeństwa,
Ustalenie zasad obiegu informacji,
Instalacje serwerów i urządzeń sieciowych,
Instalacja oprogramowania na komputerach roboczych,
Szkolenia użytkowników.
Bieżąca opieka nad system informatycznym:

Administracja serwerami i urządzeniami sieciowymi
Dbałość o właściwy stan infrastruktury informatycznej
Zarządzanie bezpieczeństwem systemu (aktualizacje oprogramowania)
Zarządzanie zasobami sprzętowymi
Bieżąca pomoc użytkownikom (helpdesk)
Pomoc telefoniczna (hotline)
Okresowe audyty i konsultacje wspomagające rozwój systemu
Wdrożenia nowych rozwiązań
Usługi doradztwa informatycznego oferowane przez ABI-soft wykonywane są przez osoby doświadczone w prowadzeniu projektów, analizie biznesowej, analizie funkcjonalnej i kierowaniu wdrożeniami systemów. Oparte są o najlepsze praktyki oraz metodologie, a także doskonałą znajomość rynku i potrzeb firm różnych branż, działających w naszym kraju.
Szerokie kompetencje, doskonała znajomość rynku rozwiązań informatycznych, partnerstwo z najlepszymi producentami sprzętu i oprogramowania, a także duże doświadczenia praktyczne są gwarancją rzetelnego wykonywania usług doradczych przez naszych konsultantów. Proponowane przez nich rozwiązania charakteryzują się zawsze dobrą jakością i wysokim poziomem bezpieczeństwa, a znajomość potrzeb firm różnych branż sprawia, że w swoich pracach uwzględniają najlepsze praktyki biznesowe.