Szkolenia

Dynamiczny rozwój gospodarczy przedsiębiorstw oraz duża konkurencja na rynku powodują potrzebę uzyskania informacji na temat rynku, produktu oraz o samym przedsiębiorstwie. Jedną z metod uzyskania przewagi konkurencyjnej jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Wprowadzenie takiego systemu jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności pracowników wspierających prace wdrożeniowe.
Wiedzę taką pracownicy mogą zdobyć na organizowanych przez ABI-soft szkoleniach oraz warsztatach dedykowanych wybranemu produktowi.

Proponujemy kilka typów szkoleń:

  • Szkolenia zespołów wdrożeniowych – dla osób uczestniczących aktywnie w procesie implementacji systemu, odpowiedzialnych za poszczególne moduły systemu;
  • Szkolenia użytkowników końcowych – pracowników, którzy w codziennej pracy będą wykorzystywać funkcjonalność systemu;
  • Szkolenia dla trenerów – dla osób z dużym doświadczeniem w pracy z systemem, odpowiedzialnych za przekazywanie wiedzy pozostałym pracownikom w firmie lub świadczących usługi firmom zewnętrznym;
  • Szkolenia uzupełniające – dla osób mających już podstawy pracy z systemem, potrzebujących zwiększenia swoich umiejętności;
  • Szkolenia uzupełniające wiedzę na temat nowych funkcjonalności, wbudowanych w nowsze wersje systemu;
  • Szkolenia przedwdrożeniowe, w tym: przygotowanie strategii wdrożenia systemu klasy ERP, metodyka wdrożenia systemu (AIM), aspekty techniczne wdrożenia systemu;
  • Szkolenia z zakresu zarządzania procesami biznesowymi.

Szkolenia i warsztaty mogą być przygotowywane dla bardzo specjalistycznych tematów, których nie obejmują szkolenia standardowe.

Usługi szkoleniowe oferowane przez ABI-soft zaspakajają wszystkie potrzeby edukacyjne firmy dotyczące wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Krąg odbiorców szkoleń obejmuje administratorów systemu, programistów, użytkowników kluczowych oraz kadrę zarządzającą, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji.

Dzięki dużemu praktycznemu doświadczeniu ABI-soft jest w stanie rozpoznać wszelkie potrzeby klienta i doradzić najlepszą formę szkoleń. Nasi konsultanci korzystają nie tylko z teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim z bogatego doświadczenia zdobytego podczas realizacji projektów.