Oracle Business Intelligence

Oracle Business Intelligence
– to kompleksowy i w pełni zintegrowany produkt do analizy danych biznesowych przedsiębiorstwa oferujący pełną gamę funkcji, w tym: interaktywne kokpity, zapytania ad-hoc, powiadomienia i ostrzeżenia, raportowanie biznesowe i sprawozdawcze, zarządzanie wskaźnikami wydajności i strategią, wyszukiwanie i współpraca, narzędzia analityczne dla pracowników mobilnych i niepołączonych z siecią oraz zintegrowane zarządzanie systemami.
W odróżnieniu od innych narzędzi BI, wszystkie składniki OBI są zintegrowane w ramach jednej, wspólnej architektury opartej o spójny model metadanych, co zapewnia łatwy i intuicyjny sposób dostępu do informacji oraz znacznie upraszcza proces implementacji dowolnych wymagań raportowo/analitycznych.

Architektura systemu
Na rozwiązanie Oracle Business Intelligence składa się kilka komponentów. Pakiet umożliwia raportowanie biznesowe i sprawozdawczość finansową, karty wyników zarządzania i strategii, uruchamianie procesów biznesowych, wyszukiwania i współpracy, dostępu mobilnego, zintegrowanego zarządzania i wiele innych funkcjonalności.

Oracle-BI-diag-01

BI Server
Oracle Business Intelligence Server, który jest kluczowym elementem pakietu OBI, generuje zapytania zoptymalizowane pod kątem dowolnego źródła danych, a następnie wyświetla zagregowane wyniki zapytań w przeglądarce internetowej za pośrednictwem intuicyjnych kokpitów, raportów i analiz. Dzięki temu użytkownicy uzyskują szybki i optymalny dostęp do informacji, bez względu na jej fizyczne pochodzenie i złożoność.

Elastyczny model metadanych OBI obejmuje wszystkie źródła danych przedsiębiorstwa – pliki jednorodne, bazy danych, pakiety aplikacji i inne. Jest to model otwarty i elastyczny, umożliwiający tworzenie zapytań nie tylko za pomocą narzędzi Oracle. Architektura systemu jest otwarta i w prosty sposób pozwala zintegrować istniejące rozwiązania informatyczne – tak, żeby mogły korzystać z wiedzy zawartej w środowisku OBI.
Autor raportu wybiera tylko te elementy, które chce w nim umieścić, a Oracle Business Intelligence Serwer sam zbierze i zagreguje odpowiednie informacje w optymalny sposób – nawet gdy informacje te będą rozproszone w różnych źródłach danych.

Interactive Dashboards
Zastosowanie zaawansowanych, interaktywnych kokpitów informacyjnych umożliwia użytkownikom podejmowanie dokładnych i trafnych decyzji dzięki spersonalizowanym widokom danych. Moduł ten zapewnia w pełni interaktywny zestaw kokpitów i raportów z bogatymi możliwościami wizualizacji i prezentacji danych. Kokpity dostarczają użytkownikom informację przefiltrowaną i spersonalizowaną w kontekście ich tożsamości, funkcji lub roli, w oparciu o predefiniowane reguły bezpieczeństwa.
Bogaty, interaktywny interfejs użytkownika sprawia, że prezentacja danych jest intuicyjna, czytelna i łatwa do interpretacji. Alerty i zaawansowana nawigacja kierowana pozwalają użytkownikom na lepsze zrozumienie informacji i podjęcie szybkich działań w zależności od sytuacji. Dzięki takiemu podejściu użytkownicy zawsze są naprowadzani na właściwe decyzje biznesowe, znacznie poprawiające wydajność przedsiębiorstwa lub instytucji:

 • Dostęp do danych pod jednym kliknięciem myszy,
 • Wiele sposobów drążenia i prezentowania informacji,
 • Analiza naprowadzana – możliwość definiowania workflow analiz,
 • Wykrywanie i ostrzeganie o wcześniej zdefiniowanych sytuacjach nietypowych.
Oracle-BI-diag-02

Answers
Moduł Answers dostarcza użytkownikom mechanizm generowania zapytań ad-hoc, umożliwiający proste tworzenie nowych analiz od podstaw lub intuicyjne modyfikowanie już istniejących.
Oracle Business Intelligence udostępnia warstwę metadanych, która oferuje logiczny widok metryk, hierarchii i obliczeń w postaci zrozumiałych pojęć biznesowych. Ponadto można szybko i w prosty sposób łączyć dane z wielu źródeł bez konieczności zrozumienia ich fizycznej struktury lub pochodzenia. Użytkownicy dzięki temu zyskują czas oraz pełną możliwość wykorzystania potencjału posiadania informacji, przez co minimalizują czas i wysiłek niezbędny do podejmowania właściwych decyzji:

 • Łatwe w użyciu budowanie raportów,
 • Tabele przestawne i wiele rodzajów wykresów,
 • Zapis, zarządzanie i współdzielenie raportów,
 • Użytkownicy nie widzą poziomu skomplikowania danych przykrytych interfejsem.
Oracle-BI-diag-03

BI Publisher
Skalowalny mechanizm raportowania operacyjnego i sprawozdawczości umożliwiający generowanie raportów na podstawie danych z wielu źródeł, a także publikowanie ich w różnych formatach oraz za pomocą różnych kanałów publikacji.
Moduł Publisher dostarcza funkcjonalności, które pozwalają na proste tworzenie sformatowanych szablonów raportów i dokumentów – np.: sprawozdań, formularzy, broszurek, raportów flash i innych.
Jest to najbardziej efektywne i skalowalne rozwiązanie do sprawozdawczości dostępne dla środowisk złożonych i rozproszonych, umożliwiające dystrybucję informacji wieloma kanałami (np. email, www, FTP, drukarka, faks) według wcześniej ustalonego harmonogramu. Możemy dzięki niemu zautomatyzować i usprawnić proces sporządzania i dystrybucji od dziesiątek do setek tysięcy różnego typu raportów, przeznaczonych dla różnych odbiorców:

 • Pełna kontrola (pixel perfect) nad wyglądem generowanych raportów i dokumentów,
 • Raporty tworzone na podstawie szablonów, sprawozdawczość wymagana przez prawo,
 • Wydruki masowe, bilanse, zestawienia, bilingi,
 • Publikowanie raportów w sieci Web.
Oracle-BI-diag-04

Delivers
Mechanizm powiadomień umożliwiający wykrywanie i ostrzeganie różnymi kanałami w reakcji na uprzednio zdefiniowane zdarzenia biznesowe w celu wspomagania szybkiego podejmowania decyzji. Efektywny, wielostopniowy, działający w czasie rzeczywistym mechanizm ostrzegania pakietu OBI może automatycznie uruchamiać proces analityczny po wystąpieniu zdarzeń biznesowych oraz powiadamiać zainteresowane osoby w preferowany przez nie sposób.
Każda informacja może być spersonalizowana i dostosowana tak, aby użytkownicy końcowi mogli w odpowiedni sposób reagować na różnego rodzaju zdarzenia.

 • Wychwytywanie problemów i generowanie notyfikacji e-mail, fax, SMS,
 • Zautomatyzowane analityczne procesy workflow,
 • Przesyłanie dostosowane do różnych urządzeń mobilnych.

W skrócie

 • Ujednolicony dostęp do informacji. Jednoczesny dostęp do wielu źródeł informacji – w tym relacyjne bazy danych, źródła OLAP, pliki płaskie, poprzez jeden interfejs użytkownika. Wiele organizacji posiada różne źródła danych jak aplikacje biznesowe, hurtownie tematyczne czy hurtownie danych, dlatego niezbędne jest posiadanie rozwiązania które pozwoli połączyć te obszary razem w prosty sposób i uzyskać spójny widok sytuacji oraz wydajności przedsiębiorstwa.
 • Jednolity widok semantyczny informacji. Istotnym elementem jest możliwość zbudowania jednolitego modelu informacji w przedsiębiorstwie, dzięki temu w prosty i optymalny sposób możemy wykorzystać maksymalnie potencjał posiadania danych rozproszonych po wielu systemach.
 • Najlepszy wgląd do informacji. Oracle BI jest rozwiązaniem, które daje użytkownikom dostęp do informacji której potrzebują, wieloma kanałami dostępu, jednocześnie gwarantując spójność i poprawność informacji.
 • Publikowanie raportów w sieci Web.
 • Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Oracle BI pozwala użytkownikom łączyć dane historyczne z informacjami pochodzącymi z ostatniej chwili, aby móc uzyskać pełną analizę sytuacji – nie tylko to co się stało, ale to co się dzieje w danej chwili oraz dokąd zmierzamy.
 • Aktywna analiza sytuacji. Analiza naprowadzana i możliwość wywoływania procesów biznesowych bezpośrednio z systemu BI pozwala na szybkie podejmowanie właściwych decyzji w kontekście danej sytuacji. Inne rozwiązania pozwalają tylko na uzyskanie informacji o tym co się stało.
 • Wsparcie dla źródeł wielowymiarowych. Dzięki bliskiej integracji z Essbase istnieje możliwość wykorzystania najwydajniejszego silnika wielowymiarowego do przyspieszenia złożonych wyliczeń i analiz typu what-if. Dodatkowo mamy możliwość obsługi procesu planowania i budżetowania w ramach jednego pakietu OBI.
 • Spójne zarządzanie i bezpieczeństwo. Dzięki ujednoliconej platformie Oracle BI, możemy efektywniej rozwiązywać kwestie bezpieczeństwa i wydajności całego systemu Business Intelligence.
 • Najszybszy zwrot z inwestycji. Oracle Business Intelligence gwarantuje najszybszy zwrot z inwestycji i gwarancję zakończenia projektu BI sukcesem, dzięki gotowym, predefiniowanym aplikacjom analitycznym Oracle Business Intelligence Applications dla systemów ERP, czy CRM.