Finanse

Pakiet Oracle Finanse działa w środowisku Aplikacje Oracle (Oracle Applications), które są częścią kompleksowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Oracle E-Business Suite. System ten integruje w jednym zestawie wszystkie składniki potrzebne do prowadzenia nowoczesnego biznesu.
Oracle Finanse pomaga sprostać tym wyzwaniom dzięki elastycznym rozwiązaniom dostosowanym do realiów krajów i regionów, będących miejscem prowadzenia interesów dzisiaj i w przyszłości.
W globalnej gospodarce przedsiębiorstwo działa w wielu krajach, z których każdy ma swój własny język i walutę, rachunkowość i uwarunkowania podatkowe. Oracle Finanse uwzględnia wszystkie te różnice, a także rutynowe zmiany zachodzące w tych obszarach, umożliwiając firmom światową ekspansję.

Niższe koszty administracyjne
Oracle Finanse obniża koszty transakcji przez eliminowanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, żmudnego rejestrowania transakcji oraz ich usprawnienie tam, gdzie jest to konieczne. W jaki sposób? Przez połączenie aplikacji samoobsługowych i automatyzacji procesów.

Szybsze bilansowanie ksiąg
Dzięki Oracle Finanse dyrektorzy i kierownicy finansowi mogą szybko przygotowywać okresowe bilanse bez względu na stopień skomplikowania struktury przedsiębiorstwa. Szybszy bilans zmniejsza koszty operacyjne i usprawnia dostęp do informacji. Oracle Finanse zawiera szereg opcji, które pozwalają skrócić czas potrzebny na przygotowanie bilansu.

Integracja na biurku
Oracle Finanse zapewnia jedyną w swoim rodzaju opcję pełnej księgowości w arkuszu kalkulacyjnym, co daje działom finansowym możliwość opracowywania budżetów, dokonywania wpisów i tworzenia raportów w ramach arkusza kalkulacyjnego. Pozwala to pracować w znajomym otoczeniu przy jednoczesnym wykorzystaniu wszystkich możliwości Oracle Księga Główna.

Podejmowanie lepszych decyzji
Różnica pomiędzy zarządzaniem finansami i strategia finansową polega na możliwości przetwarzania danych w informacje konieczne do podejmowania decyzji. Oracle Finanse zwiększa możliwości podejmowania decyzji przez zapewnienie, że właściwe informacje dotrą do właściwych osób we właściwym czasie.

Sukces w dzisiejszym świecie
Oracle Finanse obsługuje pięć krytycznych obszarów działania większości organizacji finansowych: tworzenie globalnego systemu zarządzania finansami, obniżanie kosztów administracyjnych, szybsze przygotowywanie bilansów, usprawnianie zarządzania środkami pieniężnymi oraz podejmowanie skuteczniejszych decyzji. Sukces w dzisiejszym złożonym środowisku gospodarczym wymaga globalnego systemu finansowego usprawniającego działalność ekonomiczną.

Planowanie finansowe
Rdzeniem operacji planowania finansów są analizy budżetu i kwot bieżących. Niestety, tradycyjne systemy finansowe nie zapewniają odpowiednich możliwości w tych dziedzinach. Przy wykorzystaniu modułów Oracle General Ledger i Oracle Financial Analyzer można prowadzić kompleksowe analizy z wielu perspektyw, rozdzielać środki w budżetach oraz formułować prognozy dla całego przedsiębiorstwa i poszczególnych działów.

Analiza finansowa
Analiza finansowa wymaga dostarczenia informacji nie tylko kadrze kierowniczej, ale także każdemu, kto chce podejmować skuteczne decyzje. Przy użyciu modułu Oracle Analizator Finansowy wszyscy uprawnieni do tego pracownicy uzyskują dostęp do potrzebnych informacji. Dane są kompletne, szczegółowe i dostarczane natychmiast, bez konieczności czekania na pomoc działu informatycznego, a nawet bez udziału księgowości przedsiębiorstwa. Analizy mogą być dowolnie skomplikowane, gdyż nasze narzędzia analizy danych OLAP obsługują wszystkie mechanizmy analizy wielopoziomowej, w znacznej mierze przewyższając tradycyjne narzędzia.

Zarządzanie środkami pieniężnymi
Oracle Zarządzanie Środkami Pieniężnymi jest kompleksowym rozwiązaniem systemu międzynarodowych i wielowalutowych uzgodnień wyciągów bankowych przez otwarty interfejs pozwalający na ścisłą integrację z systemami Oracle oraz systemami zewnętrznymi. Ponadto zintegrowane możliwości prognozowania sytuacji finansowej pozwalają uzyskać dokładne i aktualne informacje na temat sytuacji finansowej, co umożliwia lepsze przewidywanie przepływu środków pieniężnych oraz zarządzanie finansami.

Zarządzanie środkami trwałymi
Oracle Środki Trwałe daje możliwość przeprowadzania dokładnych inwentaryzacji nieruchomości i sprzętu oraz zapewnia wybór najlepszych strategii księgowych i podatkowych, a także zmniejsza całkowite koszty operacji handlowych przez odpowiednie zarządzanie środkami w leasingu.

Główne Moduły Aplikacji Oracle Finanse:

Księga Główna
Zarządzanie Środkami Pieniężnymi
Zobowiązania
Należności
Środki trwałe