Historia firmy

ABI-soft powstał w 1994 r. W początkowym okresie nasza działalność polegała głównie na świadczeniu usług doradczych z zakresu rachunkowości oraz tworzeniu programów wspomagających zarządzanie w firmie.
Od 1995 r. działalność firmy skupia się na wdrażaniu systemów klasy MRPII/ERP. Na początku był to system Scala, który wdrażaliśmy zarówno w Polsce jak i za granicą (Węgry, Czechy, Rumunia). Od początku zainteresowania nasze skupiały się wokół zarządzania operacyjnego oraz rachunkowości w szczególności w firmach produkcyjnych wykorzystujących moduły produkcyjne jak i zarządzania projektami. Praca naszych konsultantów została doceniona i w 2003 r. otrzymaliśmy tytuł autoryzowanego partnera firmy Scala.

W 2001r. postanowiliśmy rozszerzyć zakres naszych produktów o aplikacje Oracle EBS. Wybór ten był efektem naszej analizy rynku IT. Coraz więcej firm było zainteresowanych dużymi systemami ERP do których dostęp poprzez Internet pozwalałby im na bieżąco wprowadzać jak i analizować dane. Wykorzystując nasze bogate doświadczenie w zakresie wdrażania systemów klasy MRPII/ERP rozpoczęliśmy udane wdrożenia EBS. Z czasem to właśnie Oracle EBS stał się produktem, na którym skupiliśmy naszą energię. Coraz bardziej wymagający rynek systemów IT w zakresie ERP, CRM, BI wymusił na ABI-soft zmiany organizacyjne, dzięki którym firma dostosowuje się do potrzeb naszych klientów.

Nasza oferta wzbogaciła się o kolejne niezwykle elastyczne produkty: Oracle CRMSiebel Analytics oraz system zarządzania obiegiem dokumentów Collaboration Suite. Ale nie zmiany ilościowe, a przede wszystkim jakościowe stanowią o naszej sile. ABI-soft nastawiony jest na ciągły rozwój. A proces uczenia się, poznawania oraz tworzenia coraz to lepszych rozwiązań z korzyścią przede wszystkim dla naszych klientów, praktycznie nie powinien nigdy się zakończyć.