O firmie

Działalność firmy skupia się na kompleksowym wdrażaniu systemu ORACLE E-Business Suite wspomagającego zarządzanie średnimi i dużymi firmami. Równolegle prowadzimy doradztwo z zakresu zarządzania operacyjnego, organizacji pracy, rachunkowości zarządczej i finansowej co pozwala w krótkim czasie poznać specyfikę działalności klienta, jego wymogi i oczekiwania. Szeroka wiedza biznesowa oraz doświadczenie dają wymierne korzyści w postaci krótkiego czasu wdrożenia, pełnego dostosowania systemu do potrzeb klienta, zapewnienia zgodności procedur systemu z obowiązującym prawem, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, GAAP i normami jakości ISO. Podczas każdego projektu informatycznego szczególną uwagę zwracamy na wstępną jego fazę, podczas której rozpoznajemy warunki działania klienta, jego otoczenie, wymogi i oczekiwania. Dopiero po analizie tych informacji realizujemy projekt, traktując system informatyczny jako narzędzie wspomagające zarządzanie a nie program sam w sobie.
Zajmujemy się również integracją systemów, które już w firmach funkcjonują. Tworzymy dodatkowe oprogramowanie pozwalające na łączenie różnych aplikacji.
Wiedza, kompetencje oraz doświadczenie zdobyte na wielu projektach w Polsce i za granicą (Czechy, Rumunia, Węgry) pozwalają realizować usługi na najwyższym poziomie.

Zobacz więcej: