Kodeks etyki

Kodeks Oracle to fundamentalny zbiór zasad, określających w jaki sposób prowadzimy naszą działalność biznesową, przy zachowaniu najwyższego poziomu uczciwości i etyczności. Niniejszy Kodeks, który dotyczy wszystkich podmiotów Oracle, stanowi uzupełnienie obowiązujących przepisów prawa i przepisów regulacyjnych, a wielu przypadkach jest od nich o wiele bardziej restrykcyjny. Kodeks został opracowany, aby pomóc pracownikom osiągnąć sukces w pracy. Osiąganie przez Oracle dalszych sukcesów w relacjach z akcjonariuszami,
klientami, rządami i partnerami na całym świecie zależy od zrozumienia i przestrzegania przez pracowników Kodeksu we wszystkich kontaktach biznesowych