Audyt informatyczny

Podstawą efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi jest wiedza o tym, jakie stacje robocze, serwery, systemy operacyjne i aplikacje wchodzą w ich skład. Sposobem uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji o zainstalowanym oprogramowaniu, posiadanych licencjach oraz zasobach sprzętowych jest audyt informatyczny. Pozwala on zoptymalizować zakupy i umożliwia administratorom szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie – zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.

W ramach audytu informatycznego wyróżnić można:

Audyt sprzętu
Audyt oprogramowania
Audyt legalności
Najlepszym sposobem uzyskania wyczerpujących, aktualnych i, co ważne, obiektywnych informacji o stanie systemu informatycznego jest audyt przeprowadzony przez firmę zewnętrzną.

Proponowany przez ABI-soft audyt informatyczny obejmuje cztery zasadnicze elementy:

Badanie stanu faktycznego oraz zapotrzebowania na sprzęt, oprogramowanie oraz usługi informatyczne;
Badanie legalności wykorzystywanego oprogramowania;
Przegląd zabezpieczeń wewnętrznych sieci i ochrony antywirusowej;
Badanie topografii infrastruktury sieciowej oraz konfiguracji stacji roboczych i serwerów.
Efektem przeprowadzonego audytu jest szczegółowy raport obejmujący m.in.:

Listę rzeczywistego zapotrzebowania na oprogramowanie i sprzęt komputerowy. Określenie wymagań konfiguracyjnych dla tego sprzętu Lista ta jest opracowywana na podstawie wywiadu przeprowadzanego z pracownikami i ich przełożonymi;
Listę niezgodności eksploatowanego oprogramowania w stosunku do posiadanych licencji;
Listę sprzętu informatycznego wraz z jego konfiguracją sprzętową i zainstalowanym oprogramowaniem;
Analizę sposobu wykorzystania narzędzi informatycznych, efektywności działania systemów i procedur oraz propozycje zmian.
Dzięki sprawdzonej metodologii postępowania oraz doświadczeniu naszych pracowników, audyt jest realizowany sprawnie i szybko. W minimalnym stopniu zakłócana jest bieżąca działalność firmy. Warto nadmienić, że z prowadzonych przez firmy konsultingowe z branży IT statystyk wynika dużo większa skuteczność audytów zewnętrznych, niż wykonywanych we własnym zakresie.