Produkty

Systemy ERP

systemy zarządzania przedsiębiorstwem to oprogramowanie, które integruje wydziały, funkcje i procesy przedsiębiorstwa w jednym systemie komputerowym. System ERP operuje na jednej bazie danych i umożliwia wszystkim wydziałom dzielenie się informacją i komunikację. Systemy te projektowane są do zarządzania większością, bądź wszystkimi aspektami działalności firmy i zwykle składają się z modułów takich jak finanse, sprzedaż, logistyka, produkcja i inne. Moduły zaprojektowane są do sprawnej współpracy między sobą i wykorzystują jednolity interfejs użytkownika

Magazyny WMS

System obsługuje on takie funkcje, jak zarządzanie zapasami w magazynie, konfiguracja magazynu, analiza wydajności, tworzenie harmonogramów zadań, zaawansowane metody pobrań z magazynu oraz usługi zwiększające wartość produktów.

Business Intelligence

kompleksowy i w pełni zintegrowany produkt do analizy danych biznesowych przedsiębiorstwa oferujący pełną gamę funkcji: interaktywne kokpity, zapytania ad-hoc, powiadomienia i ostrzeżenia, raporty biznesowe, zarządzanie wskaźnikami wydajności i strategią.

Fusion Middleware

innowacyjne podejście do tworzenia aplikacji. Rozwiązanie to umożliwia firmom tworzenie i uruchamianie szybkich, inteligentnych aplikacji biznesowych dzięki nowoczesnym architekturom sprzętowym i programowym.

Systemy CRM

Customer Relationship Management – czyli Zarządzanie Relacjami z Klientami to termin określający nową klasę oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest ono uzupełnieniem „klasycznych” systemów klasy MRPII/ERP o zupełnie nowe obszary zastosowań, które nie były do tej pory wspomagane przez te systemy. CRM to odpowiedź na zmiany zachodzące od wczesnych lat osiemdziesiątych na rynku oraz na rewizję klasycznej już koncepcji marketingowej

ZARZĄDZANIE OBIEGIEM DOKUMENTÓW

Oracle Beehive
– celem systemu zarządzania obiegiem dokumentów jest zapewnienie sprawnego sterowania przepływem pracy i informacji w przedsiębiorstwie. Idea programu zakłada maksymalne ograniczenie obiegu tradycyjnych, papierowych dokumentów i uporządkowanie procesu przekazywania informacji. Dzięki procedurom obiegu dokumentów każda sprawa realizowana jest w zaplanowany, usystematyzowany i właściwy dla przedsiębiorstwa sposób