Usługi

Usługi wdrożeniowe obejmują stworzenie architektury systemu, zaprojektowanie rozwiązania zgodnie z wymaganiami Klienta, a także zaplanowanie samego wdrożenia oraz usługi w zakresie rozwoju i optymalizacji systemu… więcej

Analiza ekonomiczna – metoda badania procesów gospodarczych, polegająca na rozpatrywaniu związków, najczęściej ilościowych, zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów. Może być stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki (analiza makroekonomiczna), jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji (analiza mikroekonomiczna). Analiza ekonomiczna umożliwia stawianie diagnoz, ułatwia podejmowanie decyzji, a także sprzyja racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej… więcej

Określenie potrzeb informatycznych współczesnego przedsiębiorstwa, dobór właściwego oprogramowania i infrastruktury technicznej, oraz potrzeb dzisiejszych i przyszłych wymaga coraz częściej szerokiej wiedzy biznesowej i komputerowej, a także obiektywnego spojrzenia na firmę. Bieżąca działalność nie pozwala często pracownikom na dobre poznanie rozwiązań dostępnych na rynku, oraz powoduje, że nie są w stanie obiektywnie ocenić procesów biznesowych, a tym samym określić faktycznych potrzeb swojej firmy. Dlatego też, coraz więcej firm korzysta z usług firm konsultingowych, przedsiębiorstw instalujących kompleksowo infrastrukturę technologiczną oraz specjalistów zewnętrznych wdrażających zintegrowane lub specjalizowane systemy informatyczne… więcej

W wielu organizacjach występuje problem dostarczania właściwych informacji we właściwym czasie i do właściwych osób – zarządu firmy lub pracowników merytorycznych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności oraz doświadczenie i potrzebują dostępu do danych biznesowych rozproszonych w całej firmie i poza nią.
Tworzenie raportów jest dzisiaj jedną z najczęściej spotykanych czynności, wykonywanych przez użytkowników komputerów. Z tym trudnym i często kłopotliwym zajęciem zmagają się nie tylko menedżerowie… więcej

 

Podstawą efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi jest wiedza o tym, jakie stacje robocze, serwery, systemy operacyjne i aplikacje wchodzą w ich skład.


Sposobem uzyskania wyczerpujących i aktualnych informacji o zainstalowanym oprogramowaniu, posiadanych licencjach oraz zasobach sprzętowych jest audyt informatyczny. Pozwala on zoptymalizować zakupy i umożliwia administratorom szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie – zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych… więcej

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój ilości systemów informatycznych eksploatowanych w przedsiębiorstwach. Najczęściej są to niezależne od siebie aplikacje, realizujące konkretną funkcjonalność biznesową. Potrzeba wymiany danych pomiędzy nimi sprawia, że konieczne staje się wprowadzenie nowoczesnej platformy integracyjnej. 

Usługa Integracji Systemów oferowana przez ABI-soft umożliwia przystosowanie infrastruktury IT do dynamicznych zmian rynku, eliminując większość problemów związanych z wadliwym przepływem i brakiem spójności informacji w przedsiębiorstwach. Obejmuje zarówno procesy biznesowe, jak i środowisko informatyczne organizacji. Optymalizuje koszty i czas ewentualnego dostosowania się przedsiębiorstwa do przyszłych zmian w otoczeniu gospodarczym podnosząc jego konkurencyjność… więcej

Dynamiczny rozwój gospodarczy przedsiębiorstw oraz duża konkurencja na rynku powodują potrzebę uzyskania informacji na temat rynku, produktu oraz o samym przedsiębiorstwie. Jedną z metod uzyskania przewagi konkurencyjnej jest wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Wprowadzenie takiego systemu jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności pracowników wspierających prace wdrożeniowe. Wiedzę taką pracownicy mogą zdobyć na organizowanych przez ABI-soft szkoleniach oraz warsztatach dedykowanych wybranemu produktowi… więcej

Wykonujemy usługę Analizy procesów biznesowych między innymi w celu optymalizacji kosztów, doskonalenia jakości, wyboru systemu informatycznego wspierającego zarządzanie w przedsiębiorstwie (w tym systemu klasy ERP).… więcej

Świat biznesu nieustannie ewoluuje, dlatego choć dążenie organizacji do zysku pozostaje niezmienne, to droga do niego i narzędzia w niej pomagające też się zmieniają. Naszym klientom oferujemy również usługi niestandardowe, indiwidualne.