Nowy projekt

zajawka

Paszportyzacja

Efektywne zarządzanie majątkiem ma podstawowe znaczenie dla ogólnej kondycji przedsiębiorstwa. Nieprzewidziane i nieplanowane przerwy techniczne mogą zakłócać lub nawet uniemożliwiać prowadzenie działalności przedsiębiorstwa i tym samym przyczyniać się do obniżenia zadowolenia klienta. Natomiast niewłaściwie planowane działania remontowe, zamiast poprawy efektywności, mogą skutkować zwiększeniem kosztów działalności, co w konsekwencji może zmusić przedsiębiorstwo do niepotrzebnych inwestycji w […]